اهداف خرد
اهداف جهاد کشاورزی
مقدمه
بخش کشاورزی با عنایت به سهم 12 درصدی از تولید ناخالص داخلی 230 درصد اشتغال و 50 درصد صادرات غیر نفتیتأمین کننده 90 درصد مواد اولیه صنایع کشاورزی و غذایی کشور و استعداد بالقوه ای نظیر 400 میلیارد متر مکعب نزولات آسمانی، 3 هزار کیلومتر مرز دریایی،30 میلیون هکتار اراضی قابل کشت 12 میلیون هکتار اراضی جنگلی، 90 میلیون هکتار مراتع، بیش از 5/3 میلیون بهره بردار بخش،تولیداتی بیش از80میلیون تن و ورود 20 هزار دانش آموخته دربخش کشاورزی و منابع طبیعی از جایگاه ویژه ای در اقتصاد ملی برخوردار است.ارتقای کمی و تولیدات کشاورزی و منابع طبیعی کشور،ارتقای دانش و گسترش فناوریهای نوین, حفظ و پایداری محیط زیست و منابع پایه تجدد شونده از مقولاتی هستند که در دستیابی به توسعه پایدار بخش، نقش اساسی دارند و منابع انسانی موجود به عنوان اصلی ترین سرمایه کشور در این بخش, نقش محوری را در فرآیند توسعه پایدار ایفامی نمایند. توسعه هر کشور نیازمند منابع طبیعی علم و فن آوری, سرمایه, مهارت و مدیریت است . کشور ایران به عنوان یکی از مناطق استراتژیک و مهم جهان از نظر ثروت ومنابع طبیعی دروضعیت مطلوبی قرارداشته ودرصورت توجه پایه‌ای و علمیبه بخش کشاورزی نه تنهامی توان از معضلات و مشکلات بالقوه امنیت غذایی پیشگیری نمود بلکه می توان از آن بعنوان یکی از بسترهای اشتغال و توسعه اقتصادی کشور یاد نمود؛ پس این بخش باید مورد توجه خاصی قرار گرفته چرا که یکی از بسترهای مناسب جهت توسعه پایدار اقتصادی و تداوم حیات اقتصادی در کشور تلقی می شود.


اهداف بلند مدت و کوتاه مدت ادارات و واحدهای چهاد کشاورزی
آب و خاک
اهداف بلند مدت : اصلاحشیوه های آبیاری، افزایش راندمان مصرف، استفاده مجدد از پساب ها ، مطالعه و احداث سدهای زیرزمینی و...
اهداف کوتاه مدت : افزایش راندمان انتقال آب، توسعه بستر های تولید ، بهینه سازی سیستم های انتقال آب ، گسترش ترویج و فرهنگ بهره برداری بهینه از منابع آب و خاک ، تکمیل مطالعات اجرائی، الویت بندی مطالعات اجرائی و..


امور دام 
افزایش تولید گوشت قرمز از مقدار 23.8 هزار تن سال 93 به 24.7هزار تن در انتهای سال 94
پرورش دام صنعتی از 275 به 278 کیلوگرم لاشه
پرورش دام دو رگ از 215 به 218کیلوگرم لاشه
پرورش دام بومی از 175 به 178کیلوگرم لاشه


زراعت 
اهداف بلند مدت :افزایش عملکرد با روش های بهنژادی ( تحقیقات )
اهداف کوتاه مدت : با عملیات بهزراعی شامل مصرف بهینه کود ، بالا بردن درجه مکانیزاسیون و توسعه روش های خاک ورزی حفاظتی ، تعیین بهترین زمان کشت ، مشخص نمودن بهترین الگوی کشت و ایجای پایلوت های مدیریت جامع آرمانی و الگویی جهت موارد فوق و توسعه آن در مزارع سایر کشاورزان


باغبانی
این طرح در راستای اهداف برنامه توسعه بخش کشاورزی در جهت اصلاح و تغذیه بهینه باغات می باشد که موجب ازدیاد محصول تولیدی و افزایش درآمد تولیدکنندگان بخش کشاورزی می شود 

ترویج
1. ارتقای دانش، بینش و مهارت بهره برداران و تولید کنندگان بخش کشاورزی باتأکید برروشهای نوین وموثر ترویجی متناسب با قابلیتهای منطقه
2. ارتقاء بهره وری در بکارگیری منابع و عوامل تولید بخش کشاورزی
3. ساماندهی نظام اطلاعات و دانش بخش کشاورزی
4. سازماندهی، توسعه و نهادینه نمودن تشکل تولید کنندگان و بهره برداران.
5. ساماندهی و بهره برداری از دانش بومی در بخش کشاورزی
6. بستر سازی و تامین شرایط مناسب برای توسعه مشارکت بخش غیر دولتی در فعالیت های ترویجی بخش کشاورزی
جوان سازی نیروی انسانی در بخش کشاورزی از طریق ارتقاء سطح تحصیلات تولید کنندگان و بهره برداران
افزایش سطح بهره وری آموزشی و ارتقای مهارت های شغلی شاغلین بخش کشاورزی
9. شناخت و سطح بندی مخاطبین بخش و برنامه ریزی در جهت نیاز واقعی بهره برداران
10. مسئله یابی مشارکتی وعلمی با مشارکت بهره برداران ،متخصصین-مروجین وبخشهای اجرایی


شیلات
اهداف کوتاه مدت شاخص های عملکرد تولید آبزیان عبارتنداز:
شناسایی وتخمین چالشهای تولید درهرمنطقه وواحدکاری-برنامه ریزی وبکارگیری از روشهای نوین آبزی پروری تولیدومدیریت جهت تعدیل چالشهای موجود
اهداف بلندمدت شاخص عملکرد تولید آبزیان عبارتنداز:
شناسایی چالشهای اساسی تولید درخصوص منابع انرژی و آب باتوجه به تغییرات این منابع در کشور در طولانی مدت
بکارگیری ازپیشرفت نوین آبزی پروری درخصوص مدیریت و بکارگیری تکنیکهای جدید با شرط بومی سازی آنها
تعیین ضوابط های فنی جدید در خصوص پذیرش آنها جهت احداث واحدهای تولیدی که بتوانددرطولانی مدت از توجیه اقتصادی لازم برخوردار باشد.
بااندازه گیری دوره ای شاخصها وبررسی روند تغییرات آن درحوزه ها می توان به تحلیل وضعیت تحقق اهداف دست یافت.


حفظ نباتات
اهداف بلند مدت : شناسایی کانونهای آلودگی آفت ملخ و جوندگان –شناسایی نوع آفت جونده به تفکیک گونه های مختلف می باشد. توسعه شبکه های پیش آگاهی آفت خصوصی و عمومی اعم از دولتی و بخش خصوصی،توسعه شیوه های مبارزه بیولوژیک و غیر شیمیایی در باغات و مزارع
اهداف کوتاه مدت: آموزش شبکه های پایش آفات عمومی همگانی و خصوصی – توسعه کلینک های گیاهپزشکی شهرستان در تمام مراکز پخش

فناوری و توسعه مکانیزاسیون
اهداف برنامه :
الف – افزایش ضریب مکانیزاسیون
ب-ارتقائ درجه مکانیزاسیون بوی| همحصولات اساسی واستراتژیک
ج-ساماندهی وتوسعه تشکلهای ارائه خدمات مکانیزاسیون
پروژه های تکلیفی مرکز توسعه مکانیزاسیون :
1-تخصیص تسهیلات اعتباری ،جهت حفظ وافزایش ضریب مکانیزاسیون
2-کمک های فنی واعتباری بمنظورترویج وتوسعه فناوری های نوین به بخش کشاورزی ودام
3- پلاک گذاری ماشین های کشاورزی
4-شناسنامه دار کردن رانندگان حرفه ای
5-ایجاد تشکلهای خدمات مکانیزاسیون کشاورزی


صنایع
وضعیت صنایع تبدیلی و تکمیلی محصولات کشاورزی با توجه به نقش بسیار مهم این صنعت در جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی افزایش ماندگاری محصولات کشاورزی، عرضه مناسب‌تر، توسعه صادرات و درمجموع افزایش ارزش اقتصادی محصول، یکی از حلقه‌های مهم تولید در بخش کشاورزی می باشد که با ایجاد مطلوبیت سهم بسیار زیادی در افزایش ارزش افزایی محصولات خام دارد. 
اهداف :
- توسعه و حمایت از صنایع تبدیلی، تکمیلی و نگهداری محصولات کشاورزی با تاکید بر محصولات استراتژیک و صادراتی 
- کاهش ضایعات محصولات کشاورزی و افزایش ضریب تبدیل محصولات مزبور 
- فراهم نمودن زمینه‌های اشتغال و افزایش درآمد کشاورزان در راستای تحقق اهداف بخش 
- فرآوری تولیدات کشاورزی و تامین بخشی از کالاهای مورد نیاز کشور جهت دستیابی به امنیت غذایی و افزایش صادرات غیرنفتی
طرح توسعه، بازسازی و نوسازی صنایع تبدیلی و تکمیلی

تاریخ به روز رسانی:
1396/05/11
تعداد بازدید:
2363
وزارت جهاد کشاورزی
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal